การเข้าถึงผู้รับปลายทางของการขนส่งโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างไร

โลจิสติกส์ด้านการจัดการขนส่งต้องมีผู้เสนอและผู้สนองรับตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป จึงจะเกิดการรับส่งข้อมูล สินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้ เพราะการขนส่งลำเลียงสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางได้โดยสำเร็จผลดังใจลูกค้าย่อมต้องมีการวางแผนการทำงานตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกก่อนการขนส่งไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับปลายทางได้โดยปลอดภัยนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปคู่ค้าหรือบริษัทใหญ่ ๆ  หรือการขนส่งที่ต้องใช้ความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการขนส่งสิ่งต่าง ๆ  จะมีการใช้บริการแหล่งเดิมซ้ำ ๆ ที่เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจได้ จึงเข้าใจประเพณีทางการค้าระหว่างกันอยู่แล้ว และการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการจัดการโลจิสติกส์นี้ย่อมมีความสำคัญมาก ซึ่งการวิเคราะห์ถึงลูกค้าหรือผู้รับปลายทางให้เกิดการเข้าใจเสียก่อนว่าเขาต้องการอะไร แบบใด ย่อมทำให้สนองตอบอุปทานได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

ควรวิเคราะห์อะไรบ้าง

                ความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับปลายทาง ต้องวิเคราะห์ว่าเขาต้องการอะไรจากการขนส่งลำเลียงสินค้ามากที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปจากการทำธุรกิจการค้าย่อมต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า และที่สำคัญต้องไม่ลืมคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระหว่างการขนส่งลำเลียงสินค้าด้วย ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงและใส่ใจตั้งแต่รายละเอียดปลีกย่อยแม้จะเป็นเพียงขั้นตอนเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้าม ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ การลำเลียงสินค้า การเลือกวิธีการลำเลียงสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง ตลอดจนวิธีการใดในการขนส่งสินค้าจะมีความรวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดด้วย

เพราะเหตุใดจึงต้องเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า

                เพราะการทำธุรกิจต่าง ๆ ย่อมต้องดึงดูดใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการกับตนซ้ำ ๆ  เพื่อเกิดเป็น “คู่ค้า” ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจของคุณขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างเป็นระบบนั่นเอง ดังนั้นจึงควรเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุดด้วย เพราะลูกค้าถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญในการทำธุรกิจต่าง ๆ  และการร่วมทำธุรกิจก็ไม่ใช่เพียงแค่จัดการตามออเดอร์ลูกค้าให้จบ ๆ ไปเท่านั้น แต่การจัดการที่ดีเพื่อให้ได้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องจึงควรวิเคราะห์ลูกค้าเสียก่อน เพราะธรรมชาติของลูกค้าหรือผู้ร่วมธุรกิจแต่ละรายมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว คุณจึงควรวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุด และผลลัพธ์ที่ตามมาที่คุณจะได้รับนั่นก็คือ การเลือกกลับมาใช้บริการธุรกิจของคุณอีกครั้งนั่นเอง

การจัดการโลจิสติกส์จึงไม่ใช่เพียงแค่การคำนึงถึงการขนส่งสินค้าหรือบริการให้ไปถึงมือผู้รับปลายทางเท่านั้น หากแต่ยังต้องคำนึงถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วย และที่สำคัญที่สุดอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ก็คือการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเอง