Switch to: uk
26 March 2017 17:32PM

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง”

19 Dec 16 ,  Photo News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

สแกนเนีย จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก   นายคมสัณฑ์ ประดิษฐากร ผู้จัดการสาขา ประจำภูมิภาค ภาคเหนือ และ นายภัสภณ เย็นเหลือ ผู้ฝึกสอนพนักงานขับ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด จัดฝึกอบรม “การขับรถบรรทุก เพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจขนส่ง” แก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและนักขับรถบรรทุกในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจวิธีการใช้และการดูแลรักษารถบรรทุก สแกนเนีย อย่างถูกวิธี ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดระยะเวลาการวิ่งงานให้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดรายได้และผลกำไรในธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้สนในเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบ้านเคียงน้ำ จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้

Photo News
 • SCB Payment Gateway

  04 Apr 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิขย์ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาการใช้ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (SCB Payment Gateway) ผ่านเครือข่าย internet เพื่อแนะนำการใช้ website ของ กทท. ในการขำระเงินค่าภาระ / บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารฯ แก่ผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงวิธีการและประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการดังกล่าว โดยมีคุณเฉลิมเกีรติ สลักคำ รักษาการผู้อำนวยการ กทท. ประธานเปิดงาน และคุณสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ลูกค้าขนาดใหญ่ 11 ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท. วันที่ 2 เมษายน 2555

 • ธสน. เยี่ยมชมเรือสินเชื่อพาณิชยนาวีแก่อิตัลไทย มารีน

  04 Apr 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เยี่ยมชมเรือสนับสนุนสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล (Offshore Platform Supply Vessel : PSV) ของบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ลำที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อต่อเรือจาก ธสน. จำนวน 1,900 ล้านบาท ก่อนที่บริษัทจะส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างประเทศเยอรมนี สำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงานสนับสนุนแท่นขุดเจาะน้ำมันในทวีปแอฟริกา โดยมีนายวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ ณ อู่ต่อเรือ อิตัลไทย มารีน จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

 • ธสน. สัญจรจัดอบรมเตรียมพร้อม SMEs ก่อนส่งออก จ.ขอนแก่น

  30 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายคนิสร์ สุคนธมาน (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม SMEs เรียนรู้...ก่อนส่งออก เรื่อง “ส่งออก...เรื่องง่ายๆ ไปกับ EXIM” ซึ่ง ธสน. สัญจรจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555

 • TLAPS จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

  30 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และสัมมนาเชิงวิชาการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “การกำหนดทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์และการปรับเปลี่ยนองค์กรภายใต้บริบทไทยในอาเซียน” ในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ การระดมความเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักบริหารมืออาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทาง โดยผลการระดมความคิดเห็นจะเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

 • ธสน.-ธ.ก.ส. จัดอบรมบุคลากรด้านสินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ

  28 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายสมพร จิตเป็นธม (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับมอบของที่ระลึกจากนายอรุณ เลิศวิไลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการอบรมการวิเคราะห์สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อสถาบันของ ธ.ก.ส. โดยวิทยากร ธสน. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้การสนับสนุนธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศ และด้านรับประกันการส่งออกระหว่างทั้ง 2 ธนาคาร ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

 • ธสน. ปล่อยกู้พาณิชยนาวี 324 ล้านบาทแก่ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส

  20 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายคนิสร์ สุคนธมาน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายพชร เสนะวีณิน (ซ้ายสุด) กรรมการอำนวยการ บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด (TMS) นายสัญชัย จงวิศาล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด และนายนิทัศน์ ครองวานิชยกุล (ขวาสุด) กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อของ ธสน. ภายใต้ “โครงการมาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี” วงเงิน 324 ล้านบาท เพื่อให้ TMS นำเงินไปใช้ซื้อเรือรับส่งลูกเรือของบริษัทปิโตรเคมีในบริเวณอ่าวไทย (Crew Boat) จำนวน 3 ลำ ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

 • L&E พบนลท. ส่งสัญญาณโชว์ผลงาน Q1/55 สวย หลังยอดขายกว่า 2 เดือนกระฉูด

  16 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  คุณปกรณ์ บริมาสพร (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (L&E) พร้อมด้วยคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคุณพรรญมน ศรีรัตนมงคล (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงานOpportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นงวดปี 2554อัตราหุ้นละ 0.57 บาท พร้อมเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/2555จะดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน หลังยอดขายกว่า 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้า ขณะที่รายได้รวมทั้งปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 15%.

 • กรมการขนส่งทางบก เพิ่มศักยภาพการค้าให้อาเซียนด้วยมาตรฐานคุณภาพขนส่งไทย

  13 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กระทรวงคมนาคม ด้านการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก จัดงานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพการค้าให้อาเซียนด้วยมาตรฐานคุณภาพขนส่งไทย” ในวันนี้ (12 มีนาคม 2555) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายจารุพงศ์ เรืองสวุรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวรายงาน

 • ทวาย ประตูการค้าใหม่เชื่อมไทยกับอุตสาหกรรมโลก

  13 Mar 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดเสวนาในหัวข้อ “ทวาย: ประตูการค้าใหม่เชื่อมไทยกับอุตสาหกรรมโลก” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีนายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานและผู้ดำเนินรายการ

 • ธสน. จับมือองค์กรรับประกันแห่งชาติอินโดนีเซียคุ้มครองความเสี่ยงเอสซีจี เคมิคอลส์ ขยายการส่งออกสินค้าปิโตรเคมีไทยป้อนอาเซียนและตลาดโลก

  29 Feb 12 ,  Photo News
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  นายคนิสร์ สุคนธมาน (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ลงนามในกรมธรรม์ประกันการส่งออกของ ธสน. แก่เอสซีจี พลาสติกส์ พร้อมกันนี้ กรรมการผู้จัดการ ธสน. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับประกันต่อ (Reinsurance Agreement) ร่วมกับนายซาฟรีล ราซีฟ อามิร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero (ASEI) หรืออาเซ่ ซึ่งเป็นองค์กรรับประกันการส่งออกแห่งชาติของอินโดนีเซีย ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555