Switch to: uk
26 March 2017 15:28PM

เคล็ดลับ การบรรจุหีบห่อให้เนี้ยบ ระดับเวิล์ดคลาส

25 Jul 14 ,  Chalermphol
  • 0
การบรรจุหีบห่อด้วยวัสดุและวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยปกป้องพัสดุภัณฑ์หรือสินค้าในระหว่างการขนส่งไปสู่จุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ ในการบรรจุหีบห่อ เราจะต้องพิจารณาว่า สินค้าหรือพัสดุภัณฑ์นั้น ๆ มีขนาด น้ำหนัก รูปร่าง ความเปราะบางแตกหักง่าย และคุณค่ามากน้อยเพียงใด ดีเอชแอลมีเคล็ดลับง่าย ๆ และคำแนะนำดี ๆ ในการเตรียมจัดส่งสินค้าหรือพัสดุไปต่างประเทศ ดังนี้

ในการบรรจุหีบห่อ เราจะต้องพิจารณาว่า สินค้าหรือพัสดุภัณฑ์นั้น ๆ มีขนาด น้ำหนัก รูปร่าง ความเปราะบางแตกหักง่าย และคุณค่ามากน้อยเพียงใด ดีเอชแอลมีเคล็ดลับง่าย ๆ และคำแนะนำดี ๆ ในการเตรียมจัดส่งสินค้าหรือพัสดุไปต่างประเทศ ดังนี้


วิธีบรรจุหีบห่อที่ถูกต้อง

 

1) วิธีบรรจุหีบห่อเบื้องต้น เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่แตกง่ายอย่างเช่น สิ่งพิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และชิ้นส่วนโลหะ 


DHLBasicPacking

 

 

 

1. ใส่สินค้าไว้ในถุงพลาสติกเพื่อลดผลกระทบจากความชื้นและลดการเกิดคราบเปื้อน

2. ใส่ชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น เดือยเกลียว ตะปู เฟือง หรือแบริ่งลงในกล่องแยกและปิดผนึก

3. ใส่ 1. และ 2. ลงในกล่องและเติมเต็มช่องว่างด้วยกระดาษก้อน พลาสติกกันกระแทก หรือเม็ดโฟมกันกระแทก 

4. ปิดผนึกกล่อง

 

2) การบรรจุสินค้าภายใน เหมาะสำหรับวัสดุที่แตกง่าย ขนาดใหญ่ หรือแบน เช่น กรอบรูป งานหินอ่อน  นาฬิกา เป็นต้น 

 

DHLInternalPacking

 

1. ห่อหุ้มสินค้าด้วยพลาสติกกันกระแทกอย่างมิดชิดและมีความหนาอย่างน้อย 4 นิ้วเพื่อเป็นตัวลดแรงกระแทกอย่างดี

2. นำสินค้าที่ห่อหุ้มพลาสติกวางลงในกล่องและเติมเต็มช่องว่างด้วยเม็ดโฟมกันกระแทก

3. ปิดผนึกกล่อง

 

3) การบรรจุสินค้าแบบ box-in-box เหมาะสำหรับวัสดุที่แตกง่าย มีขนาดเล็ก บางและไม่เป็นรูปทรง เช่น แจกัน แก้วน้ำ โคมไฟ และแผงไฟฟ้า

 

DHLBoxinBoxpacking

 

1. เตรียมกล่อง 2 กล่องที่มีขนาดต่างกันอย่างน้อย 7 นิ้ว ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง

2. หุ้มทุกเหลี่ยม ทุกมุม และทุกแง่ของสินค้า จากนั้นห่อคลุมทั้งหมดด้วยพลาสติกกันกระเเทก

3. ใส่ลงไปในกล่อง 1 และเติมเต็มช่องว่างด้วยเม็ดโฟมกันกระแทก จากนั้นปิดผนึก

4. หุ้มกล่อง 1 ด้วยพลาสติกกันกระแทกให้หนาอย่างน้อย 4 นิ้ว

5. นำกล่อง 1 ที่ปิดผนึกและหุ้มแล้ววางลงไปในกล่อง 2 จากนั้นเติมเต็มช่องว่างด้วยกระดาษก้อน พลาสติกกันกระแทก เม็ดโฟมกันกระแทก และปิดผนึก

 

วิธีปิดผนึกอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

DHLPacking


ใช้เทปกาวเหนียวที่มีความกว้างตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไปปิดผนึกในรูปตัวเอช (H-Shape) ทั้งบนฝาและก้นกล่อง เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรงแน่นหนามากที่สุด  ระบุเครื่องหมายแสดงการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุที่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมายแนะนำการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุอย่างเหมาะสมจะทำให้การดูแลขนถ่ายสินค้าหรือพัสดุระหว่างการขนส่งเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับเครื่องหมายแนะนำการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่นำมาใช้มากที่สุด มีดังนี้  

 

สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น – ระบุทิศทางการขนถ่ายเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้าหรือพัสดุในระหว่างการขนส่งให้อยู่ในแนวตั้งเท่านั้น 

 

แตกง่าย ขนย้ายอย่างระมัดระวัง – เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือพัสดุนั้น ๆ อย่างระมัดระวัง โดยห้ามโยนหรือทำตกหล่น 

 

การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง

1. กล่อง - เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันมากที่สุดในการบรรจุสินค้าเพราะมีให้เลือกหลายขนาด รูปร่าง และประเภทของวัสดุ กล่องมีให้เลือกมากมายตามระดับความจุที่แตกต่างกัน กล่องที่มีผนังสามด้านช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทาน และการปกป้องมากขึ้น อย่างไรก็ตามระดับการป้องกันจะลดลงหลังการใช้งาน เหมาะสำหรับสินค้าประเภทสิ่งพิมพ์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และวัสดุน้ำหนักเบา   

 

2. ซองกระดาษ - ซองกระดาษลูกฟูกขนาดต่าง ๆ เหมาะสำหรับสินค้าประเภทเอกสารน้ำหนักเบา โดยปกติแล้วซองที่บุด้วยกระดาษลูกฟูก หรือพลาสติกกันกระแทกจะใช้สำหรับส่งสิ่งของอย่างเช่น แผ่นดิสก์ เทป หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก  

 

3. ท่อ - ใช้สำหรับส่งเอกสารหรือวัสดุสิ่งพิมพ์ที่ต้องม้วน หรือห้ามพับ เหมาะสำหรับจัดส่งสินค้าประเภทแผนที่ พิมพ์เขียว แบบสถาปัตยกรรม ภาพเขียนหรือภาพวาด และโปสเตอร์ต่าง ๆ  

 

4. ลังไม้ - ช่วยป้องกันสินค้าที่แตกง่ายได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้บรรจุวัสดุชิ้นเดียวที่มีน้ำหนักมาก และ/หรือมีขนาดใหญ่กว่า 60 ซม. x 60 ซม. x 30 ซม. เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าประเภทเครื่องยนต์ของรถยนต์ ภาพเขียนใส่กรอบ และรูปปั้น   

 

5. ลังโลหะ – ช่วยปกป้องสินค้าที่แตกง่ายได้อย่างดีเยี่ยม เช่น งานศิลปะ และเหมาะสำหรับบรรจุวัสดุชิ้นเดียวที่มีน้ำหนักมาก เช่น เครื่องยนต์ของเครื่องบิน   

 

6. ลังพลาสติก  - ช่วยปกป้องสินค้าที่ไวต่ออุณหภูมิ หรือสินค้าในรูปของเหลว/กึ่งของเหลวได้อย่างดี เหมาะสำหรับบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องดนตรี 

 

 

ที่มา: บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด