Switch to: uk
26 March 2017 15:37PM

ออราเคิลนำเสนอผลิตภัณฑ์ Oracle Supply Chain Management Cloud เพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่

29 Jan 16 ,  Administrator
  • 0

ออราเคิลนำเสนอโซลูชั่นจัดการกระบวนการทำงานผ่านระบบคลาวด์อย่างครบครัน พร้อมขยายศักยภาพการทำงานของ Oracle Planning Central Cloud, Oracle Manufacturing Cloud รวมถึงส่วนขยายของ Oracle Order Management Cloud และโซลูชั่นอื่นๆ ในกลุ่ม Oracle SCM Cloud อีกด้วย

 

ออราเคิลนำเสนอผลิตภัณฑ์ Oracle Supply Chain Management Cloud เพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่

 

เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองการของกระบวนการทำงานที่มีความสลับซับซ้อน ออราเคิลดำเนินการขยายขอบเขตความสามารถของผลิตภัณฑ์และบริการ Oracle Supply Chain Management Cloud (Oracle SCM Cloud) พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Oracle Planning Central Cloud และ Oracle Manufacturing Cloud นอกจากนี้ ออราเคิลยังได้ยกระดับการทำงาน Oracle Order Management Cloud และ Oracle Supply Chain Management Cloud ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการกระบวนการทำงานผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถจัดการกระบวนการทำงานที่สำคัญดังต่อไปนี้:

Source to Settle (ประกอบด้วยการบวนการชำระเงินและจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนการทำงาน)
Ideas to Commercialization (สำหรับทั้งผลิตสินค้าใหม่และการออกวางจำหน่าย)
Order to Cash (ทำงานร่วมกับ Oracle CX Cloud เพื่อขยายไปยังสายงานการตลาด การขาย และการเสนอราคา)
Plan to Produce (ผสานการวางแผน การผลิต และการปฏิบัติตามเกณฑ์)

ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต้องเผชิญกับความซับซ้อนของกระบวนการทำงานในระดับโลก ทั้งนี้ความเติบโตของเศรษฐกิจโลกผลักดันให้องค์กรต่างๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ดำเนินการอย่างฉับไว และขยายกระบวนการทำงานเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องลดค่าใช้จ่าย   ซึ่ง Oracle Planning Central Cloud และ Oracle Manufacturing Cloud รวบรวมแอพพลิเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวให้กับองค์กรธุรกิจได้

ริค เจเวลล์, รองประธานอาวุโสฝ่ายแอพพลิเคชั่นการจัดการซัพพลายเชน, ออราเคิล กล่าวว่า"องค์กรในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของธุรกิจผ่านระบบการทำงานที่รวดเร็วอย่างคลาวด์    Oracle SCM Cloud สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ด้วยโซลูชั่นที่มาพร้อมนวัตกรรมล้ำสมัยและครอบคลุม ซี่งืทำงานภายใต้ Oracle Public Cloud ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์หนึ่งเดียวที่ครบวงจรของออราเคิล"

 

Oracle Planning Central Cloud

เพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว ออราเคิลได้เปิดตัว Oracle Planning Central Cloud ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นใหม่พร้อมกลไกการตอบสนองระดับสูงที่ผสานการวางแผนทั้งในส่วนของอุปสงค์และอุปทานเข้าเป็น Analytics Workbench  ที่มาพร้อมภาพกราฟิกประกอบ​​และใช้งานง่าย แอพพลิเคชั่นนี้ผนวกขีดความสามารถด้านการคาดการณ์ การวางแผนสินค้าคงคลังและอุปสงค์เข้ากับ Analytics Framework แบบหลายมิติ และทำหน้าที่ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด  โดยนำเสนอข้อมูลกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เรียบง่ายและมุ่งเน้นเชิงธุรกิจ  ออราเคิลนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดได้ในการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้  ซึ่งการผนวกรวมกันของ Oracle Planning Central กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ในกลุ่มของ Oracle SCM Cloud จะช่วยลดช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ โดยเอื้อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถถ่ายโอนข้อมูล, สั่งงานด้านการผลิต และจำนวนสั้งซื้อตามการวางแผนงานนั้นๆ

 

Oracle Manufacturing Cloud

Oracle Manufacturing Cloud ใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถในการตั้งค่าและควบคุมการดำเนินงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยให้ลูกค้าออกแบบกระบวนการผลิตและมาตรฐานการแปรรูป, สร้างและจัดการคำสั่งผลิต และตรวจติดตามสถานการณ์ผลิต ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาดำเนินงานด้านต่าง ตลอดจนวิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายในการสั่งผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Oracle Manufacturing Cloud ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยเริ่มต้นด้วยรูปแบบข้อมูลมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อจัดการข้อมูลโรงงาน แต่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวด้วยยูเซอร์อินเตอร์เฟซที่ทันสมัย  ​​เพื่อให้วิศวกรมีเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงที่แสดงผลเป็นภาพกราฟิกในการจัดลำดับการดำเนินงานที่กำหนดขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้น  แอพพลิเคชั่นนี้มาพร้อมกลไกการสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จสำหรับกระบวนการทำงานหลายกระบวนการ (build to stock, configure to order, assemble to order, outsourced) นับตั้งแต่การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิต และต่อเนื่องไปจนถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแบบครบวงจร นอกจากนี้ Oracle Manufacturing Cloud ยังทำงานผสานกับ Oracle PLM Cloud และ Oracle Product Master Data Management Cloud  เพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทั้งกระบวนการ นับจากความคิดไปถึงแนวคิด ต่อเนื่องไปจนถึงการออกแบบ การนำเข้าสู่ระบบการค้าจนถึงการผลิต

 

Oracle Order Management Cloud

Oracle Order Management Cloud สามารถรองรับแหล่งข้อมูลการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (order capture) จากหลายแหล่ง เช่น Oracle CPQ Cloud, Oracle Commerce Cloud, EDI หรือระบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น order capture กำหนดราคา และความสามารถในการปรับแต่งในตัว ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อให้มีขีดความสามารถด้านการดูแลรักษาและการจัดการคำสั่งซื้อข้ามช่องทางอีกด้วย Oracle Order Management Cloud รองรับการปฏิบัติตามเกณฑ์ภายในระบบ Oracle SCM Cloud รวมทั้งแหล่งข้อมูลการปฏิบัติตามเกณฑ์ภายนอกหลายแหล่ง โดยรองรับโฟลว์การปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ซับซ้อน เช่น configure-to-order, drop-ship, back-to-back ตลอดจนความคล่องตัวของการถ่ายโอนวัสดุภายใน

 

SCM Capabilities ที่ขยายเพิ่มเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ Holistic Business Flows (การทำงานแบบองค์รวม)

Planning Central, Cloud Manufacturing Cloud และโปรแกรมอัพเดท Order Management Cloud ถูกยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการใน Oracle SCM Cloud ซึ่งประกอบด้วย:

  • Oracle Procurement Cloud รองรับการทำงานโดยตรงของ
  • Oracle Inventory Cloud เพิ่มความคล่องตัวของสินค้าคงคลังให้กับ
  • Oracle Cost Management Cloud เพื่อการคิดต้นทุนมาตรฐานใน
  • เพิ่มขีดความสามารถด้านการบูรณาการและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ขยายเพิ่มระหว่าง Oracle Innovation Management Cloud, Oracle Product Development Cloud, Oracle Product Hub Cloud, Oracle Manufacturing Cloud และ Oracle Projects Cloud

การผสมผสานดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับกลยุทธ์ Holistic business flows ด้วยกระบวนการแบบครบวงจรและสอดคล้องกันทั้งระบบ ขณะเดียวกันยังคงรักษาขีดความสามารถในการติดตั้ง ทดสอบ และปรับใช้โซลูชั่นต่างๆ ในลักษณะที่มีการกำหนดเป้​​าหมายเฉพาะเจาะจงหรือเพิ่มขยายขอบเขต