Switch to: uk
24 March 2017 20:19PM

Gold Star Line ยกระดับบริการขนส่งสินค้าทางเรือ เชื่อมต่อเอเชียตะวันออกกับอินเดีย

19 Dec 16 ,  Sea Transport
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ฮ่องกง--15 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์     Gold Star Line ประกาศปรับโฉมบริการ Asia Chennai Service (ACS) เชื่อมต่อท่าเรือขนส่งสินค้าหลักๆ ในเอเชียตะวันออกกับท่าเรือบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 21 มกราคม 2560 ด้วยความร่วมกับ HMM ตามเส้นทางเดินเรือดังต่อไปนี้

Sea Transport
 • Maersk launches first direct service between South America and Russia

  23 Mar 10 ,  Sea Transport
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Maersk Line has announced a new direct service between Ecuador and Russia, called the ECUBEX service.

 • UK aims to improve marine security

  23 Mar 10 ,  Sea Transport
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  Britain plans to create a new maritime security agency to spot and ward off any threats to its ports and shipping, the government said on Monday.

 • ZIM launches new cross-Suez service

  19 Mar 10 ,  Sea Transport
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ZIM will launch its Asia-Med-Europe (AME) service in April, a new cross-Suez service between Asia, India, the Mediterranean and Europe.

 • สรท. ชี้สถานการณ์การขนส่ง แนวโน้มค่าระวางเรือปี 53

  22 Feb 10 ,  Sea Transport
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) มองว่า ปี 2553 นี้ถือเป็นช่วงเวลาทองของบริษัทสายเรือในการขึ้นค่าระวางเรือ สืบเนื่องจากที่อเมริกาประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และส่ง ผลกระทบแบบ โดมิโนไปยังประเทศอื่น ๆ ทำให้ประเทศทางตะวันตกไม่มีกำลังในการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศในแถบเอเชีย การส่งออกสินค้าลดลง