Switch to: uk
26 March 2017 15:37PM

สั่งยกเครื่อง ระบบขนส่ง ทำโลจิสติกส์

27 Nov 06 ,  Post Today
  • 0
ปรีดิยาธร” ยกเครื่องระบบขนส่งทางน้ำและบก หวังลดต้นทุน
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งเปลี่ยนแปลงการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ให้หันไปใช้การขนส่งทางน้ำและการขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันและต้นทุนการขนส่งสินค้า

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เตรียมแผนปรับปรุงโลจิสติกส์ ซึ่งได้เห็นชอบกับแผนดังกล่าวแล้ว เหลือแต่จะทำอย่างไรให้เกิดการปฏิบัติจริง ดึงดูดให้เอกชนใช้การขนส่งทางน้ำและทางรถไฟอย่างจริงจัง เนื่องจากการขนส่งด้วยรถบรรทุกในปัจจุบันนั้นสะดวกและรวดเร็วมากอยู่แล้ว
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า การปรับปรุงด้านการขนส่ง ต้องทำให้เอกชนเข้ามาให้บริการขนส่งทางน้ำและระบบราง โดยจะให้เอกชนเช่าท่าเรือที่มีอยู่แล้ว ให้สร้างจุดกระจายสินค้าที่ทันสมัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยในการขนถ่ายได้รวดเร็ว ต้นทุนที่ลดลงจะทำให้การขนส่งทางน้ำจากแหลมฉบังไปภาคใต้ หรือจากภาคใต้มาแหลมฉบังพร้อม สะดวกรวดเร็ว จะทำให้การขนส่งทางน้ำระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นที่นิยมมากขึ้น

“กำลังคุยกับเอกชนบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สุราษฎร์ และสงขลา ให้เช่าท่าเรือ และเป็นผู้บริการ เพื่อเอกชนจะได้สร้างระบบขนส่งสินค้าดีๆ เหมือนประเทศดูไบ ที่มีระบบขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ใน 4 ชั่วโมง ถ้าเอกชนมีเรือ” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ในส่วนของการให้เอกชนมาบริหารรางรถไฟ ขณะนี้ต้องรอหารือกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ชุดใหม่ หากคณะกรรมการเห็นด้วยก็จะเลือกจุดที่ดำเนินการนำร่อง เป็นลักษณะให้เอกชนเช่ารางและเช่าตู้รถเพื่อขนถ่ายสินค้า ก็จะให้เร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเร็วที่สุด