Switch to: uk
26 March 2017 15:32PM

ASEAN CSA & OWASP Summit 2014

10 Mar 14 ,  Chalermphol
  • 0
สรอ. ประกาศจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”
รวมสุดยอดซีอีโอทั่วภูมิภาคอาเซียน ร่วมงานระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557

สรอ. ประกาศจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014”รวมสุดยอดซีอีโอทั่วภูมิภาคอาเซียน ร่วมงานระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557

 

กรุงเทพฯ--10 มีนาคม 2557 – สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. สานต่อโครงการระดับอาเซียน  Cloud Security Alliance หรือ CSA จัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” เน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ คาดมีซีอีโอทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว 

 

AseanCSA2014Web

(จากซ้าย) ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ประธานกลุ่ม CSA Thailand  Chapter ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  และนายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA & OWASP Summit 2014


ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และประธานกลุ่ม CSA Thailand Chapter เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพในการจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ในปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  ทำให้ในปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน   “ASEAN CSA & OWASP Summit 2014” โดยเน้นให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย (The Open Web Application Security Project (OWASP)  โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมไอที 

 

ทั้งนี้จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในไทย ในปี 2556  คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 2,300ล้านบาท ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ได้รับความสะดวกสบายในการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเจริญเติบโตและ สอดคล้องกับแผนเออีซี 2015 และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT Master Plan)  ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อทางการค้า เพราะว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพี้นฐานที่ดี ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นในอาเซียน  สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะการใช้เทคโนโลยี คลาวด์  เพิ่มขึ้นประมาณ 25% มีมูลค่าประมาณ 2,875 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมหลักที่ใช้คลาวด์ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มโรงพยาบาล  กลุ่มค้าปลีก เป็นต้น 

 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สรอ.ได้เตรียมการแผนรองรับไว้อย่างดีทั้งด้านปริมาณความต้องการที่มีมากขึ้นและด้านความปลอดภัยทั้งข้อมูลและการเข้าถึงผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN) และเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลจากปี 2556 ทางสมาคมฯ จึงมีการวางแผนคู่กับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ประเทศไทย (เอชพี) เพื่อนำเสนอหลักสูตร CCSK ในปี 2557 นี้ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 วัน ที่ไม่เพียงแต่จะรวมเนื้อหาทั้งหมดจากหลักสูตรพื้นฐาน แต่ยังจะมีการขยายความอย่างลึกซึ้ง ด้วยการปฏิบัติการผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อการสอบใบรับรอง CCSK หลักสูตรดังกล่าวเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และยังมีประโยชน์สำหรับบุคคลที่ต้องการจะขยายความรู้ของการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์เช่นกัน 

 

นอกเหนือจากนั้น กิจกรรมที่ สรอ. และ CSA จะร่วมกันส่งเสริมในปีนี้ คือการทำ STAR Certification สำหรับ CSP (Cloud Service Provider) เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัยตามมาตราฐานสากล ซึ่งในส่วนของการรับรองด้านการให้บริการคลาวด์ ที่เรียกกันว่า CSA STAR Certification นั้น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความไว้วางใจในตลาดคลาวด์และไอซีทีโดยนำเสนอความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับองค์กร รวมทั้ง ยังเป็นการประเมินความปลอดภัยของการให้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจว่าระบบที่ใช้บริการอยู่นั้นมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น องค์กรที่ได้การรับรอง STAR Certification จึงมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็น CSA’s STAR บนเวปไซท์ของ CSA worldwide

 

ซึ่งภายในปีนี้ ทางสมาคมฯ มีการวางแผนจัดหลักสูตรฝึกอบรม ความปลอดภัยบนคลาวด์ คู่กับบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีการวางหลักสูตร 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับการตรวจประเมิน STAR Certification ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ประเมินความสอดคล้องกับ CCM (Cloud Control Matrix) ของ CSA เพื่อส่งเสริมความเข้าใจโดยรวมทั้งในชีวิตประจำวันและในด้านธุรกิจหรือองค์กร ไปจนถึงการทำ CCM 1.4 รวมทั้งการจัดทำ 10 อันดับแรก ของคลาวด์ และการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ระหว่าง CSA ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างสมาชิกอย่างสูงสุด

 

ด้านนายไชยเจริญ อติแพทย์ นายกสมาคมซีไอโอ 16 ในฐานะประธานจัดงาน ASEAN CSA & OWASP Summit 2014  กล่าวว่า  การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014 ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์  (Cloud Security) ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานสัมมนาจะมีการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านงานวิจัย และมาตรฐาน รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐาน และนโยบายในการใช้งาน พร้อมทั้งยังสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์  (Cloud Operator) ในประเทศไทย และอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์  (Cloud Operator) ที่ได้มาตรฐานตลอดจนยืนยัน ความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย 

 

สำหรับไฮไลท์ภายในงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ASEAN CSA & OWASP Summit 2014  ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจากทั้งในและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอด