Switch to: uk
24 March 2017 20:18PM

ส่งออกปี 55 ไร้ปาฏิหาริย์

02 Jan 13 ,  ฐานเศรษฐกิจ
  • 0

ภาพรวมภาคการส่งออกของไทยตลอดทั้งปี 2555 ไม่สดใส จากที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก โดยปัจจัยในประเทศเป็นผลพวงจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปลายปี 2554

ส่งผลให้สินค้าอุตสาหกรรมหลักที่ทำรายได้ในลำดับต้นๆของประเทศทั้งรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงยอดส่งออกลดลงอย่างฮวบฮาบตั้งแต่ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2554 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปี 2555

ส่วนปัจจัยภายนอกจากวิกฤติหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของยุโรปที่ขยายวงลุกลามได้ฉุดเศรษฐกิจและการค้าโลกหดตัวลงอย่างน่าใจหาย ยากที่ภาคการส่งออกของไทยจะหลีกเลี่ยงผลกระทบได้

พาณิชย์ตั้งเป้าท้าทายโต 15%
แต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญข้างต้น กระทรวงพาณิชย์หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของประเทศยังสวนกระแสตั้งเป้าอัตราการขยายตัวของการส่งออกเมื่อต้นปี 2555 สวยหรู ด้วยเป้าท้าทายขยายตัวในอัตรา 15% หรือมีมูลค่าประมาณ 255,965 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(จากปี 2554 มีมูลค่าส่งออก 222,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ท่ามกลางเสียงทักท้วงจากหลายสำนักพยากรณ์ที่มองว่าตั้งเป้าสูงเกินไปและยากที่จะเป็นไปได้

กระนั้นทั้งนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ และนายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ที่เข้ารับไม้ต่อในกลางเดือนมกราคมก็ยังประสานเสียงเป้า 15% สามารถทำได้หลังตัวเลขการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ ที่พลิกกลับมาเป็นบวก(+3.72%)เป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน(ต.ค.54-ม.ค.55 ตัวเลขติดลบ) ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี

ส่งออกรายเดือนติดลบต่อเนื่อง
แต่ปรากฏว่าสถานการณ์ไม่เป็นดังคาดเมื่อตัวเลขส่งออกในเดือนมีนาคม-เมษายนกลับมาติดลบอีกครั้ง ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม แม้จะขยายตัวบวกถึง 10.15% แต่ภาพรวม 5 เดือนแรกยังติดลบที่ 1.47% บีบให้นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ รองนายกรัฐมนตรี และนายบุญทรงต้องนั่งหัวโต๊ะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ(เวิร์กช็อป)เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออก และรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนโดยประกาศจะเปลี่ยนแปลงเพียงวิธีการแต่เป้าหมายการส่งออกขยายตัว 15% ยังคงไว้เช่นเดิม

บทสรุปที่ประชุมได้เห็นร่วมให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกอบกู้วิกฤติส่งออกขึ้นมา 6 คณะ (แต่สุดท้ายได้ขอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจัดตั้ง 4 คณะ) ประกอบด้วย 1.คณะทำงานแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีที่ไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคทางการค้า 2.คณะทำงานติดตามสถานการณ์ และขับเคลื่อนการส่งออกตลาดภูมิภาคยุโรปและตลาดศักยภาพอื่นๆ 3.คณะทำงานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน และ 4.คณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออกรายสินค้า ซึ่งในเวลาต่อมาทั้ง 4 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนก็มีการประชุมกันแทบนับครั้งได้

ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกยังเป็นไปอย่างเชื่องช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกของไทยแต่ละเดือนยังคงติดลบเป็นส่วนใหญ่ (ดูตารางประกอบ)

ไม่มีปาฏิหาริย์ทั้งปีลุ้นโตแค่ 4%
ล่าสุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์ เมื่อกระทรวงพาณิชย์โดยนางศรีรัตน์  รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายนล่าสุด มีมูลค่า 19,555.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯขยายสูงสุดในรอบปีที่ 26.86% แต่ภาพรวมช่วง 11 เดือนแรกส่งออกมูลค่า 211,417.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯขยายตัวเพียง 2.32% ส่วนในรูปเงินบาทมีมูลค่า 6,539,750.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.20% มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบคือภาวะเศรษฐกิจของยุโรปที่ยังมีปัญหา และการลุกลามของปัญหา ภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและจีน ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยังต้องฟื้นฟูกิจการต่ออีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้สินค้าในหมวดสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรที่เคยเป็นสินค้าดาวเด่นและช่วยกอบกู้วิกฤติส่งออกของไทยมาหลายครั้งหลายครา ในภาพรวมการส่งออกช่วง 11 เดือนแรกขยายตัวลดลง 10.9% โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงได้แก่ ข้าว (-29%) ยางพารา (-32%) กุ้งแช่แข็งและแปรรูป (-16.8%) ส่วนสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (+9.6%) อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้ง) (+12.4%) ผักและผลไม้ (+0.2%) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป (+10.84) และน้ำตาล (+11.6%)

ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญ ภาพรวมมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.4% โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า (+1.3%) ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (+25.5%) วัสดุก่อสร้าง (+22.4%) อัญมณีและเครื่องประดับ (+8%) ผลิตภัณฑ์ยาง (+1.1%) สิ่งพิมพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ (+7.1%) เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ (+7.9%) อาหารสัตว์เลี้ยง (+17.4%) ส่วนสินค้าที่ส่งออกลดลงได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (-0.3%) เม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก (-1.9%) สิ่งทอ (-12.9%) เครื่องเดินทาง เครื่องหนังและรองเท้า (-7.9%) เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน (-1.9%)

จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น ต่อบทสรุปของตัวเลขการส่งออกของไทยในปี 2555 ที่ผ่านมาสามารถฟันธงได้แล้วว่าไม่ถึงฝั่งฝันขยายตัวที่ 15% อย่างแน่นอน ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกทั้งปี 2555 (จะแถลงผลประมาณวันที่ 21 ของเดือนมกราคม 2556)ว่าอย่างดีสุดจะขยายตัวไม่เกิน 5% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 233,708 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้มูลค่าการส่งออกจะสูงกว่าปี 2554 ที่เกิดมหาอุทกภัย แต่ในแง่อัตราการขยายตัวการส่งออกถือว่าแย่กว่าปี 2554 ที่ขยายตัว 13.96%)