Switch to: uk
26 March 2017 15:36PM

แอร์เอเชียฟุ้ง5ปีดึงคนจีนใช้บริการ5ล้าน

22 Apr 13 ,  logistics2day.com
  • 0

นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่า การดำเนินงานของไทยแอร์เอเชียเติบโตต่อเนื่อง หลังจากย้ายการให้บริการมาที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเฉพาะในตลาดเป้าหมายของปี2556 ที่สายการบินวางไว้ คือตลาดจีน อินโดจีนและเส้นทางภายในประเทศ โดยปัจจุบันแอร์เอเชียบินครอบคลุมสู่ประเทศจีนมากที่สุดกับ 7 เมือง 9 เส้นทาง และพร้อมเพิ่มความถี่บินต่อเนื่อง จากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกงเป็น 3เที่ยวบินต่อวัน(เริ่มบิน 30 เม.ย.) สู่อู่ฮั่น เป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน(เริ่มบิน 3มิ.ย.) สู่ฉงชิ่ง 2 เที่ยวบินต่อวัน (เริ่มขาย 23 เม.ย. เริ่มบิน 1 ก.ค.)

ทั้งนี้จากสถิตินักท่องเที่ยวจีนเข้าออกประเทศไทย พบว่า ปี 2555 แอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสารจีนกว่า 1.1 ล้านคน แต่หลังจากขยายเส้นทางบินไปยังจีน ไตรมาสแรก มีผู้โดยสารจีนแล้ว 4.7 แสนคน เพิ่มขึ้น 140% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็น 50%ของคนจีนที่มาด้วยเครื่องบิน ส่วนภายใน 5 ปีข้างหน้า คาดว่ายอดคนจีนที่ใช้บริการแอร์เอเชีย จะสูงถึง 5 ล้านคนต่อปี ครึ่งหนึ่งของคนจีนเที่ยวไทยโดยรวมที่น่าจะแตะ 10 ล้านคน

สำหรับยอดรวมผู้โดยสารในไตรมาสแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อยู่ที่ 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20% แต่หากนับเฉพาะเดือน มี.ค. เดือนเดียว แอร์เอเชียมีตัวเลขผู้โดยสาร 9.2 แสนคน ซึ่งสูงเกิน 9 แสนคนเป็นครั้งแรก คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ยอดผู้โดยสารจะอยู่ที่กว่า 10 ล้านคน เพิ่มจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 8.3 ล้านคน