Switch to: th
24 March 2017 20:30PM
About us Print E-mail
User Rating: / 8
PoorBest 
Written by Modulator   

บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด ผู้นำในการให้บริการข้อมูล ข่าวโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากการเปิดตลาดเสรีกับประเทศต่างๆ ประกอบการต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูล ข่าวโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า นิตยสาร Logistics Digest จึงเริ่มออกตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนเมษายน 2548

 

นิตยสาร Logistics Digest เป็นนิตยสารโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนรายเดือน ซึ่งมุ่งมั่นในการให้บริการข้อมูล ข่าวโลจิสติกส์ (Logistics) และซัพพลายเชน (Supply Chain) ในเชิงลึก ตลอดจนนำเสนอข้อมูลและข่าวโลจิสติกส์ (Logistics) ด้านการขนส่ง (transportation) ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

 

ปัจจุบัน บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการข้อมูล ข่าวโลจิสติกส์ (Logistics) และซัพพลายเชน (Supply Chain) อย่างต่อเนื่องและครบวงจรผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบ Multi-platform จึงได้พัฒนาสื่อนอกเหนือจากนิตยสาร Logistics Digest สู่โลกออนไลน์เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวโลจิสติกส์ ทั้งด้านการค้าและการขนส่ง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้พัฒนาเวปไซต์ www.logisticsdigest.com สองภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และนิตยสารโลจิสติกส์ Logistics Digest ในรูปแบบอีแมกกาซีน (E-magazine) ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.logisticsdigest.com  นอกจากนี้ยังมีบริการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ Logistics Digest E-news ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งผู้อ่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับอีนิวส์ผ่านทางเวปไซต์ www.logisticsdigest.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

บริษัท ทีทีไอเอส จำกัด (www.ttistradeinfo.com) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูล บทความ ข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและการ์เมนท์ การค้าและการลงทุน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์แก่บริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมแบบ B2B โดยมีเป้าหมายในการขยายการให้บริการข้อมูล ข่าวอุตสาหกรรม โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปยังผู้อ่านในตลาดในอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logistics Digest

 

Logistics Digest covers all aspects of Thailand vast logistics industry and is widely regarded as the most superior local logistics trading news source.


Logistics Digest is a monthly trade magazine, produced in Thai and English, for the logistics industry in Thailand. It aims to update the Thai manufacturers and exporters, particularly the corporate members of the Thai National Shippers Council, which consist of more than 2,800 members, with the current trends, new products and services in the logistics segment, as well as trade regulation and national law pertaining supply chain, resource planning & management, procurement, transport and logistics.


The publication, since its humble introduction in 2004, has received enthusiastic feedback and immense support from various quarters of the industry- whether it’s the trade associations or the business sectors.


Furthermore, Logistics Digest has proven to be popular with education sectors as well with columns such as experts’ opinions, in-depth analysis of regulations, products etc.
Indeed, Logistics Digest is a must-read regardless of who you are- manufacturers, traders, students or etc- for as long as it’s about logistics, looks no further for news, expert opinions, event updates and much more!


The web edition is targeted to the same audience of the printed magazine with present fresh , new contents many times a day and our archives is accessible 24/7


Product Family
1.            Print magazine                  Monthly
2.            E-magazine                       Monthly
3.            Online                               www.logisticsdigest.com
4.            E-newsletter                      Bi-monthly
5.            Online Directory               www.ttisonlinedirectory.com


Advertisers
You can reach out to a vast pool of audience of qualified targeted readers ranging from executives and managers, suppliers, exporters and importers engaging in the ever active world of logistics. Moreover, you can also be featured predominantly in our publication to promote your product or services.


We will ensure that our audience will know of your company, helping your brand to be a leader in the industry.


Readership
Logistics Digest serves the decision makers of the logistics industry of Thailand.


These decision makers include the suppliers, exporters, importers, service providers and others engaging in the day-to-day world of logistics. Logistics Digest provide them with instant news, expert opinions, latest technological updates and other major events update to ensure that they remain ahead in the competition and stay at top.


In addition, Logistics Digest is also a favorite in the public and education sectors with the articles good for researches and keeping track of the changes in the industry such as laws and trade regulations.
The rest of the page stays the same.


About TTIS
TTIS Co., Ltd. was founded in 1991. It is a pioneer and leading trade media company in fashion, textile, and logistics industries and a trade connector with multi-platforms in offline(print), online and events.