Switch to: uk
24 March 2017 20:26PM
Calendar
 • ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

  24 Sep 15 ,  Seminar
  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา      โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงความได้เปรียบและแนวทางในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistic) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในองค์กรของตน และเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล
  หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ ช่วงเช้าจะประกอบไปด้วยหัวข้อ “360 องศา กับ Reverse Logistics” ที่จะเป็นการนำเสนอถึงหลักการเบื้องต้นและกระบวนการของการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดย ดร.ปิยะวัฒน์ ชนิทร์ตระกูล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ และ หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจ Reverse Logistics” ที่จะอธิบายในเชิงกลยุทธ์การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในธุรกิจ โดย ผศ.ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาโดยตัวแทนจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ได้แก่ คุณสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, คุณวิศิษฐ์ มานะวิริยะภาพ Assistant Director, บริษัท Asia Book จำกัด และคุณรัตนพล ทองเจริญ ผู้จัดการด้านการขนส่ง บริษัท K-Line Logistics ประเทศไทย จำกัด โดยจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
  ส่วนในวันที่สองของโครง นั้น จะเป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
  - กลุ่มบริษัทที่มีการนำกระบวนการ Reuse มาใช้ในองค์กรของตนเอง
  - กลุ่มบริษัทที่มีกระบวนการ Recycleมาใช้ในองค์กรของตนเอง
  - กลุ่มสินค้าที่มีอายุในการบริโภคสั้น (FMCG Products)
  โครงการนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เวลา 8.30 น. – 16.30 น. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 0909-714-035 (พุทธิวัฒน์) หรือ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และที่ http://www.tradelogistics.go.th/

  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)"

  24

  Sep.

 • การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  21 Sep 15 ,  Seminar
  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม

  สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

  21

  Sep.

 • TILOG-LOGISTIX 2015

  02 Sep 15 ,  Trade Fair

  2-4 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา งาน TILOG-LOGISTIX 2015 สร้างแรงหนุนโลจิสติกส์ไทยพัฒนาศักยภาพทุกด้าน เทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับตลาดโลก มุ่งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างแต้มต่อการแข่งขัน  พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับวงการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และยกระดับศักยภาพด้านบริการโลจิสติกส์ของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นโดยผู้จัดแสดงกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ

  02

  Sep.

 • Tiger's Talk สร้างพลังเสือ เพื่ออนาคตที่เราออกแบบได้

  22 Aug 15 ,  Seminar


  หน่วยวัดความรัก คือชั่วชีวิต
  หน่วยวัดความคิด คือผลงานที่สร้างสรรค์
  หน่วยวัดความรู้ คือความตั้งใจในการแบ่งปัน
  หน่วยวัดความฝัน คือความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันหมดแรง             

  ---สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (คุณเสือ)---

   

  Tigerstalk สร้างพลังเสือ เพื่ออนาคตที่เราออกแบบได้

   

   

  ปัจจุบัน คุณเสือ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ISMED http://www.ismed.or.th/ ได้เดินสายให้ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกับวิทยากรชื่อดัง นำไปถ่ายทอดเพื่อความสำเร็จของ SME ไทย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจบนเป้าหมายการแบ่งปันความรู้และความรักอย่างเต็มที่ทั้งในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและในฐานะคนราษฎรที่พร้อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาประเทศ พัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อมให้สามารถยืนหยัดในโลกธุรกิจที่พายุของการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก


  ในการเข้าสัมมนาครั้งนี้คุณจะได้ “สร้างพลังเสือ” ในตัวของคุณ โดยคุณจะได้
  - ค้นพบอานุภาพแห่งความคิดด้านบวก
  - ปลุกพลังเสือตัวจริงในใจคุณ
  - เลือกเล่นเกมธุรกิจแบบผู้ชนะ
  - สร้างศรัทธาต่ออนาคตที่ออกแบบเอง
  ..... และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธีเพื่อเด็กพิการ เป็นการกุศล 

   

  ประวัติการศึกษา 

  • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในเวลาเพียง 3 ปี 
  • ปริญญาโทการตลาดภาคภาษาอังกฤษ จาก MIM มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท X-MIE คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
   

  ซึ่งคุณเสือได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศ แต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาปริญญาโทในประเทศไทยจนจบการศึกษาถึง 2 ปริญญาโท ดังกล่าว

  ประวัติการทำงาน 

  • Marketing Representative บริษัท IBM Thailand
  • เจ้าของธุรกิจ SME โดย เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป และส่งออกในเวลาต่อมา ประสบความสำเร็จจนกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อเชิ้ต คุณภาพสูง ผู้อยู่เบื้องหลัง World Class Brands หลายๆ แบรนด์ดังระดับโลก

  รางวัลเกียรติยศ
  คุณเสือได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายรางวัล ตั้งแต่ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านพนักงาน จากมูลนิธิดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รางวัลนายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการ SME และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ อีกทั้งบริษัทของคุณเสือ ยังได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 องค์กรคุณธรรมตัวอย่าง สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ และเป็น องค์กรแห่งความสุข Happy Work Place อีกด้วย

  จากความเชื่อว่า งานดีเกิดจากคนมีคุณภาพ คุณเสือจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น โดยเป็นอาจารย์พิเศษสอนในระดับปริญญาโท ให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายสถาบัน ทั้งยังได้เดินทางแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ SME ทั่วประเทศมาแล้วกว่า 60 จังหวัด จนกระทั่งได้รับการทาบทามเป็นเลขาธิการของสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ATSME

  พบกับ “Tiger Talk” ได้ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 21 หรือ 23 จำนวน 2 รอบ เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. บัตรราคาใบละ 1,000 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นการกุศล)  ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com และ โทร 02-262-3456

   

  เชิญมาปลุกพลังเสือ พลังบวกด้วยกัน!

   

  แผนที่จัดงาน

   

  SWU-map


  22

  Aug.

 • โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Korea Material Handling & Logistics Exhibition 2015

  21 Apr 15 ,  Trade Fair
  โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Korea Material Handling & Logistics Exhibition 2015 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2558 (4วัน 2คืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สภาผู้ส่งออก กำหนดจัด โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Korea Material Handling & Logistics Exhibition 2015 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2558 (4วัน 2คืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  21

  Apr.

 • ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้า เทสโก้ โลตัส

  23 Feb 15 ,  Seminar
  ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
  และการกระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส
  (สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารสด)
  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
  ศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย

  ศึกษาดูงานการจัดการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและการกระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส(สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารสด)บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัดศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเทสโก้ โลตัส ประเทศไทย

  23

  Feb.

 • "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"

  14 Jan 15 ,  Seminar
  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กำหนดจัดการสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องธนภาคิน  โรงแรม Central Place  จ.สมุทรสาคร

  ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนา "การบริหารจัดการระบบ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนองค์กร"  ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2555 - 2559) วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องธนภาคิน โรงแรม Central Place  จ.สมุทรสาคร

   

  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่คุณณัฐพล โทรศัพท์ 02-354-3372

   

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/seminar14jan2558.pdf

   

  14

  Jan.

 • Thailand Halal Assembly

  28 Dec 14 ,  Trade Fair

  28-29-30 December, 2014

  Bangkok ConventionCenter, Centara Grand Hotel at Central World

  28

  Dec.

 • China Products Show 2014 & China ASEAN Community Fair

  20 Nov 14 ,  Trade Fair

  จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Worldex G.E.C. Co., Ltd.

   

   

  วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2557
  (กิจกรรมเจรจาธุรกิจ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-17.00 น.)
  ณ ฮอลล์ 1, 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2557(กิจกรรมเจรจาธุรกิจ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-17.00 น.)
  ณ ฮอลล์ 1, 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

   

  HIGHLIGHT

  - เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมกว่า 360 บริษัท

  -  เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนที่ได้รับเชิญจาก Trade Development Bureau, Ministry of The Commerce of The People’s Republic of China และ China Foreign Guangzhou Exhibition General Corp ประเทศจีน

   

  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า

  Building Materials & Hardware, Cosmetics, Education, Electronics, Food & Beverage, Furniture & Home Appliances, Garment, Houseware & Consumer Goods, Jewelry, Lamps & Lighting, Leather & Bag, Machinery & Mechanical Products, Shoes, Toys  and Vehicle

   

  ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

  คุณเอกพล โทร. 02-345-1117, 08-6329-1978  คุณอุดม โทร. 02-345-1132, 08-6329-1976

   

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

   

  20

  Nov.

 • 13th Supply Chain Asia Awards 2014

  20 Nov 14 ,  Seminar

  13th Supply Chain Asia Awards 2014 Singapore

   

  20 Noverber 2014

   

  more detail

  http://www.logisticsdigest.com/images/stories/Article2014/SCAAward14brochure.pdf

  20

  Nov.