Switch to: uk
27 March 2017 22:54PM

ลงทุนพม่า ที่ไหนน่าสนใจ

09 Apr 12 ,  สุวรรณี เรืองวิทยาโชติ
  • 0

หากต้องการ Domestic Market ต้องทำการลงทุนที่ย่างกุ้งก่อน เพราะการลงย่างกุ้งในเฟสแรกจะเป็นโอกาส เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ๆ เมืองนั้น แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาดูก่อนว่าจะสามารถไปแข่งขันกับสินค้าของประเทศพม่าได้หรือไม่ แต่อย่าพึ่งไปลงที่ทวายเพราะจะต้องลากสินค้าขึ้นไปที่ย่างกุ้ง ซึ่งย่างกุ้งจะเป็นจุดที่ปล่อยออกและมีพื้นที่ให้เข้าไปดำเนินกิจการมากกว่า แต่ถ้าหากเริ่มด้วยการทำการผลิตด้วยก็ต้องศึกษาเรื่องขนาดพื้นที่เพราะต้องใช้พื้นที่ใหญ่ขึ้น และต้องเน้นด้านการส่งออก ส่วนจุดไหนที่มีความพร้อมในการที่จะตั้งโรงงานนั้น จะต้องไปดูข้อมูลของ BOI ซึ่งได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว โดยนิคมอุตสาหกรรมทีละวา (Thilawa) มีความน่าสนใจ และกำลังจะพัฒนาซึ่งจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะสามารถแข่งขันกับทวายได้

ด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปไม่มีปัญหา ถ้าใช้บริการบริษัท Shipping ซึ่งทางบริษัทจะจัดการให้ทุกอย่าง หากเป็นสินค้าต้องห้ามก็จะมีรถสองแถวบรรทุกเข้าไปรวมกับคน ก็จะสามารถผ่านเข้าไปได้ สำหรับเรื่องภาษีตอนนี้ไม่ต้องเสีย เพราะภาษีของไทยเท่ากับร้อยละ 0 แต่ภาษีของพม่ายังคงเท่าเดิม เนื่องจากพม่ายังมีเวลาอีก 5 ปี ในการดำเนินการปรับลดภาษีให้เป็นร้อยละ 0 ดังนั้น สินค้าทุกประเภทจากไทยสามารถส่งออกไปได้หมด ไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนความกังวลว่าจะกระทบกับการค้าชายแดนหรือไม่นั้น ความจริงแล้วการค้าชายแดนเป็นเพียงเป็นการค้าขนาดเล็ก นับวันการค้าชายแดนเริ่มจะหดตัวลง แต่การค้าผ่านแดนจะมากขึ้น ซึ่งถ้า Corridor ต่างๆ ทำสำเร็จก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ต่อไปการค้าชายแดนจะต้องปรับตัวไปเป็นการค้าผ่านแดน โดยใช้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมถึงท่าเรือทวายที่จะช่วยกระจายสินค้าไปทั่วโลก

มารู้จักทวาย
ทวายตั้งอยู่ในเขตปกครองของตะนาวศรีในสหภาพพม่าหรือเมียนม่าร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตชายแดนไทยทางด้านกาญจนบุรี ประมาณ 160 กิโลเมตร


ในประวัติศาสตร์เมืองนี้มีความสำคัญทางด้านการค้า ซึ่ง ณ ปัจจุบันเมืองนี้มีความสำคัญมากขึ้นเพราะโลกมีความไร้พรมแดนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างชายแดน

ประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจต่างๆ กับเพื่อนบ้าน เช่น กรอบระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC ระหว่างเมืองดานัง (เวียดนาม) - เมืองเมาะละแหม่ง (พม่า) ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ระหว่างนครคุนหมิง จีนตอนใต้ – กรุงเทพฯ และอีกเส้นทางคือ ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ระหว่างนครโฮจิมินห์ (เวียดนาม) – เมืองทวาย (พม่า) ซึ่งเส้นทางเหล่านี้จะเป็นเส้นทางการค้าการลงทุนเส้นใหม่ที่สำคัญในอนาคต และสร้างประโยชน์หลายอย่างให้กับประเทศไทย

ท่าเรือทวายเฟสแรกเสร็จเมื่อไร
โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายจะเป็นประตูแห่งใหม่ เพื่อการผลักดันเศรษฐกิจของภูมิภาคได้นำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งทางเรือ เพื่อลดการผูกขาดของช่องแคบมะละกา
สำหรับการคมนาคมทางบกนั้น โครงการทวายได้พัฒนาทั้งรถยนต์ และรถไฟเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย นอกจากนี้ยังพัฒนาท่อส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติคู่ขนานไปกับทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ รวมไปถึงเส้นทางเชื่อมต่อทางรถไฟไปยังจีนตอนใต้อีกด้วย เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และก้าวไปเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในอนาคต ดังนั้นท่าเรือน้ำลึกทวายจะเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่

สำหรับการใช้ประโยชน์ทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือทวายนั้น เป็นจุดที่น่าสนใจของประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีน เพราะเมื่อพิจารณาจากเส้นทาง North-South Corridor จากจีนมายังกรุงเทพแล้ว จีนมีความหวังมากในการออกสู่ทะเล และจีนตั้งใจมากที่จะเจาะ North-South Corridor อีกเส้นหนึ่งจากคุนหมิงถึงไคฟง เพื่อเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ในการออกสู่ทะเล

หากมีท่าเรือทวายเกิดขึ้น จีนก็เปลี่ยนเป้าหมายมาทางนี้แทนที่จะใช้เส้นทางไคฟงออกสู่ทะเล ฉะนั้นหากไทยรีบใช้เส้นทาง North-South Corridor จะทำเกิดประโยชน์มหาศาล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการค้า ส่วนเส้นทาง Southern Coastal Corridor จากกรุงเทพ – พนมเปญ – โฮจิมินห์ มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว และขอต่อเส้นทาง Corridor ไปสู่ทวาย ซึ่งก็ได้ทำการตกลงกันเรียบร้อยแล้วเช่นกัน เนื่องจากไทยเห็นว่าเส้นทางนี้เป็นประโยชน์อย่างมากด้วยทำเลที่ตั้ง

สำหรับความพร้อมของท่าเรือในเฟสแรกที่เป็นท่าเรือตัวแอล (L) 1 กิโลเมตรแรกลึกเข้าไป คาดว่าจะเสร็จประมาณกลางปี 2015 แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ได้ทำการสำรวจและการเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ถนนและรถไฟจะต้องเร่งสร้างให้เสร็จเรียบร้อย ซึ่งเป้าหมายทั้งหมดจะต้องเสร็จประมาณปี 2015

ปัญหาในการเดินทางข้ามฝั่งของทั้งสองฝั่งยังมีข้อจำกัดที่นโยบายของรัฐบาลพม่า แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทุกอย่างดำเนินการได้หลังการเลือกตั้งในเดือนเมษายนนี้

ข้อมูลจากรายงานสรุปผลเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “ทวาย: ประตูการค้าใหม่เชื่อมไทยกับอุตสาหกรรมโลก”
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม