ลุยเวนคืนโกลเด้นเกตไทย

24 Jan 13 ,  ฐานเศรษฐกิจ
  • 0

ทางหลวงชนบทลั่นสร้างแน่!สะพานโกลเด้นเกตเมืองไทย 6 เลน 57 กิโลเมตร เวนคืนก่อนบ้านริมน้ำเจ้าพระยาพระสมุทรเจดีย์ - ฝั่งแม่น้ำท่าจีน ทำเชิงลาดผุด 2 สะพานหลังศึกษาจบพบความคุ้มค่า เชื่อมโครงข่าย วงแหวนรอบ3 –แหลมฉบัง-ทวาย ล่าสุดยื่นขออีไอเอไฟเขียวพร้อมของบปี 2557 เวนคืนปลายปีนี้  เผย  250 หลังที่ดินกว่า 1,000 แปลง เผยชดเชยต่ำที่นาที่ตาบอดตารางวาละ 1,000บาท

หลังจากศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสาครหรือสะพานโกลเด้นเกตเมืองไทยระยะทางยาว 87 กิโลเมตรขนาด 6 ช่องจราจรของกรมทางหลวงชนบท ล่าสุดแหล่งข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.)เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท เทสโก้ จำกัด และบริษัท โชติจินดามูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัดได้สรุปผลการศึกษาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเชื่อมต่อบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ-จังหวัดสมุทรสาคร 6 ช่องจราจรระยะทาง 57 กิโลเมตร เสนอมายังกรมเมื่อไม่นานมานี้หลังจัดสัมมมารับฟังความคิดเห็นประชาชนครบ 3 ครั้งเป็นเวลา 1 ปีเมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดขั้นตอนอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอเอ จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) คาดว่าปลายปี 2556 น่าจะผ่านความเห็นชอบ โดยกรมจะเลี่ยงพื้นที่โบราณสถานและพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งจะต้องสำรวจและกันแนวเขตทางออกไปเพื่อหลบเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวย่านพระสมุทรเจดีย์และย่านปากอ่าวไทย เมื่อผ่านอีไอเอ จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดต่อไป

ขณะเดียวกันปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม2556-กันยายน 2557) กรมได้ของบประมาณเวนคืนระยะแรกก่อนประมาณ 1,000 ล้านบาท จากทั้งหมดกว่า 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลาเวนคืนไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี พร้อมทั้งเสนอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กู้เงินจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าวงเงิน 3.3 หมื่นล้านบาทเพื่อก่อสร้าง อย่างไรก็ดี จะทยอยเวนคืนเป็นระยะโดยจะเวนคืนบริเวณที่จะสร้างเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย์และสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่สมุทรสาครก่อนเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายกับถนนวงแหวนด้านใต้และโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่3 ของกรมทางหลวง

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะช่วยเรื่องสัญจรเชื่อมระหว่างจังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร บริเวณพระราม 2 บางขุนเทียน สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐมอีกทั้งยังใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมโยงทวายและแหลมฉบังได้อย่างรวดเร็ว โดยบ้านเรือนประชาชนจะกระทบไม่มากแค่ 250หลังคาเรือนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โล่งที่ดินนากุ้ง นาเกลือ ที่ตาบอด ซึ่งเฉลี่ยตารางวาละ1,000 บาทเชื่อว่าค่าชดเชยไม่สูงมาก

สำหรับแนวสายทางที่คัดเลือกโดยจุดเริ่มต้นโครงการใกล้กับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ เริ่มจากถนนเทพารักษ์ใกล้กับบ้านสว่างจากนั้นวิ่งผ่านบ้านทับนาง บ้านคลองใหม่ บ้านคลองหนองรี ผ่านถนนแพรกษา ผ่านตำบลท้ายบ้าน ผ่านถนนสุขุมวิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3115 จากนั้นผ่านบริเวณบ้านสว่างคนวาส วัดอโศการาม บ้านหาดอมร บ้านแสนสุข ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ วิ่งตรงไปผ่านตำบลพันท้ายนรสิงห์ผ่านถนนกิจมณี อำเภอมหาชัย ข้ามแม่น้ำท่าจีนมาที่ท่าฉลอมผ่านบริษัทนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์ฯไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม2 บริเวณกิโลเมตรที่ 38-39 ใกล้กับสถานีอนามัยบ้านแพ้วหรือแยกบ้านแพ้ว พระประโทนสมุทรสาครระยะทาง 57 กิโลเมตร

โครงการดังกล่าวมี 2 สะพานข้ามแม่น้ำรูปแบบคล้ายกับสะพานโกลเด้นเกตประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสะพานแขวน 2 ชั้นแห่งแรกของไทยที่ไม่มีตอม่อกลางน้ำ ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการส่วนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าฉลอมจะเป็นสะพานคอนกรีตธรรมดาแม้ว่าชาวบ้านที่ท่าฉลอมต้องการสะพานโกลเด้นเกตเช่นกันแต่เนื่องจากต้องใช้งบสูงจึงจะพิจารณาอีกครั้ง สะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของประเทศที่น่าจับตาคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะเปิดใช้ได้